Vì sao có tên gọi cà phê cappuccino?

Vì sao có tên gọi cà phê cappuccino?